פנקס שחור

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, פלסטר, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

פנקס שחור - 4

פנקס שחור - 5

פנקס שחור - 6

פנקס שחור - 7

פנקס שחור - 8

פנקס שחור - 10

פנקס שחור - 12

פנקס שחור - 13

פנקס שחור - 15

פנקס שחור - 16

פנקס שחור - 1

פנקס שחור - 2

פנקס שחור - 3

פנקס שחור - 9

פנקס שחור - 11

פנקס שחור - 14

פנקס שחור - 17

פנקס שחור - 18

פנקס שחור - 19

פנקס שחור - 20

פנקס שחור - 21

פנקס שחור - 22

פנקס שחור - 23

פנקס שחור - 24

פנקס שחור - 25

פנקס שחור - 26

פנקס שחור - 27

פנקס שחור - 28

פנקס שחור - 29

פנקס שחור - 30

פנקס שחור - 31

פנקס שחור - 32

פנקס שחור - 33

פנקס שחור - 34

פנקס שחור - 35

פנקס שחור - 36

פנקס שחור - 37

פנקס שחור - 38

פנקס שחור - 39

פנקס שחור - 40

פנקס שחור - 41

פנקס שחור - 42

פנקס שחור - 43

פנקס שחור - 44

פנקס שחור - 45