פנקס כחול א.

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, פלסטר, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

פנקס כחול א - 10

פנקס כחול א - 7

פנקס כחול א - 8

פנקס כחול א - 9

פנקס כחול א - 6

פנקס כחול א - 26

פנקס כחול א - 20

פנקס כחול א - 24

פנקס כחול א - 33

פנקס כחול א - 15

פנקס כחול א - 36

פנקס כחול א - 19

פנקס כחול א - 21

פנקס כחול א - 22

פנקס כחול א - 29

פנקס כחול א - 14

פנקס כחול א - 13

פנקס כחול א - 34

פנקס כחול א - 3

פנקס כחול א - 12

פנקס כחול א - 31

פנקס כחול א - 32

פנקס כחול א - 35

פנקס כחול א - 2

פנקס כחול א - 11

פנקס כחול א - 27

פנקס כחול א - 16

פנקס כחול א - 18

פנקס כחול א - 1

פנקס כחול א - 28

פנקס כחול א - 17

פנקס כחול א - 23

פנקס כחול א - 25

פנקס כחול א - 37

פנקס כחול א - 30