פנקס כחול ב.

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, פלסטר, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

פנקס כחול ב - 5

פנקס כחול ב - 8

פנקס כחול ב - 2

פנקס כחול ב - 6

פנקס כחול ב - 1

פנקס כחול ב - 3

פנקס כחול ב - 4

פנקס כחול ב - 7

פנקס כחול ב - 10