ספרים

פרויקטים - אמן מלווה

יוסף שרון, "התחייבויות", שירים. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 2017 - עטיפה

רישומים: שירלי אגוזי

יוסף שרון, "התחייבויות", שירים. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 2017 - גרפיט על נייר

רישומים: שירלי אגוזי

יוסף שרון, "התחייבויות", שירים. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 2017 - גרפיט על נייר 2

רישומים: שירלי אגוזי

יוסף שרון, "התחייבויות", שירים. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 2017 - גרפיט מסיס במים על נייר

רישומים: שירלי אגוזי

יוסף שרון, "התחייבויות", שירים. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 2017 - גרפיט מסיס במים על נייר 1

רישומים: שירלי אגוזי

יוסף שרון, "התחייבויות", שירים. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 2017 - אבקת גרפיט ופחם על נייר

רישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - שער קדמי

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - שער פנימי

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - שער אחורי

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - רישום צריח

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 9

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 8

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 7

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 6

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 5

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 4

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 3

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 2

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"הצלב והוורד", תרגומי שירה לטינית מימי הביניים, בחר ותירגם: עמינדב דיקמן, הוצאת קשב לשירה, 2016 - 1

עיצוב עטיפה ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 1

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 2

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 3

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 4

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 5

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 6

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 7

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

"בקווים דקים", רפי וייכרט. הוצאת קשב לשירה, 2012 - 8

עיצוב השער ורישומים: שירלי אגוזי

פול ורלן, שירים. בחר ותירגם מצרפתית: עמינדב דיקמן. הוצאת כרמל, ירושלים.

דיון פול ורלן על העטיפה: שירלי אגוזי.