חומים

דיו ונייר דבק על נייר קראפט

נייר חום 3

חומים

נייר חום 4

חומים

נייר חום 1

חומים

נייר חום 3

חומים

נייר חום 4

חומים

נייר חום 5

חומים

נייר חום 6

חומים

נייר חום 2

חומים

נייר חום 5

חומים

נייר חום ומסקנטייפ

חומים