רְשוּמים

גרפיט, עיפרון, פחם על נייר

פחם, סדרה קטנה, 10 על 15 ס"מ, 10 על 12 ס"מ - 1

פחם, סדרה קטנה, 10 על 15 ס"מ, 10 על 12 ס"מ - 2

פחם, סדרה קטנה, 10 על 15 ס"מ, 10 על 12 ס"מ - 3

פחם, סדרה קטנה, 10 על 15 ס"מ, 10 על 12 ס"מ - 4

פחם על נייר, 50 על 70 ס"מ - 3

פחם על נייר, 50 על 70 ס"מ - 2

פחם על נייר, 50 על 70 ס"מ - 1

פחם על נייר, 15 על 20 ס"מ - 5

פחם על נייר, 15 על 20 ס"מ - 4

פחם על נייר, 15 על 20 ס"מ - 3

פחם על נייר, 15 על 20 ס"מ - 2

פחם על נייר, 15 על 20 ס"מ - 1

אבא - רישום פחם על מרצפת

אבא - רישום פחם על נייר

עטים על נייר רישום לפי צילום

רישום ילדה

עיפרון על נייר

ילדה 1

פחם על נייר

ילדה 3

פחם על נייר

רישום פירות

עיפרון על נייר

רישום פירות 2

עט פיילוט על נייר

רישום עיפרון 5

עיפרון על נייר

רישום עיפרון 4

עיפרון על נייר

רישום עיפרון 3

עיפרון על נייר

רישום עיפרון 2

עיפרון על נייר

רישום עיפרון 1

עיפרון על נייר

רישום חור

צבעי מים על נייר

רישום גרפיט על נייר

רישום גרפיט

רישום עיפרון על נייר

עט על קרטון

עט על נייר

גיר על נייר

גרפיט על נייר

פחם על נייר

אוורירי

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט אקוורל 1

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט אקוורל 2

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט אקוורל 3

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט אקוורל 4

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט אקוורל 5

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט אקוורל

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ב 1

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ב

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ג 1

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ג 2

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ג 3

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ג 4

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ג 5

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ג

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 1

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 2

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 3

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 5

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 6

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 7

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 8

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 9

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ד 10

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 1

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 2

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 3

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 4

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 5

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 6

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 7

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ה 9

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ו 1

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ו 2

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ

גרפיט ו 3

גרפיט וגרפיט מסיס במים על נייר, 15 על 21 ס"מ