מוצבים

תערוכות, הצבות, אובייקטים

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

בית: מתוך דברים שאינם, רישומים ואובייקטים

תערוכת יחיד, גלריה צדיק, 2015. אוצרת חנה קומן.

פֹּה לֹא פֹּה

מיצב בקיבוץ גניגר

פֹּה לֹא פֹּה

מיצב בקיבוץ גניגר

פֹּה לֹא פֹּה

מיצב בקיבוץ גניגר

פֹּה לֹא פֹּה

מיצב בקיבוץ גניגר

פֹּה לֹא פֹּה

מיצב בקיבוץ גניגר

פֹּה לֹא פֹּה

מיצב בקיבוץ גניגר

פֹּה לֹא פֹּה

מיצב בקיבוץ גניגר

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

סימן מים

תערוכת יחיד, בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב, 2008 הצבה ותחריטים ליווי אוצרותי: מרב שין בן אלון

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב.

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב - סקיצה להצבה

אבֵדוֹת

ניסוי כלים – אירוע אמנות רב תחומי, 2007, בית ביכורי העתים. אוצרת מורן שוב - סקיצה להצבה

תערוכות נוספות

כללי, קבוצתיות, קטלוגים

צרובים

13 אמני הדפס הפועלים בעבודה עצמית בסדנת ההדפס ירושלים, מציגים בתערוכה "צרובים" את העוצמה והמנעד הרחב והעשיר הגלומים בטכניקות ההדפס השונות.

הזמנה צרובים

הזמנה החיים אחרי

Paper Whispers הזמנה

בזעיר אנפין - עטיפה

בזעיר אנפין - קטלוג

בזעיר אנפין

בזעיר אנפין - משתתפים

עבודה מתוך בזעיר אנפין

רישום דיו שחור וזהב וטיפקס

הזמנה - כסף

עבודה מתוך כסף

דיו, אקריליק וסרט הדבקה על עץ

על הפנים - קטלוג

על הפנים - טקסט

על הפנים - משתתפים

עבודה מתוך על הפנים

פסטל יבש והדבקה על עץ