פנקס אדום

מתוך "המחברת האדומה", טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, פלסטר, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - מסקינגטייפ שחור אפור

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - מסקינגטייפ שחור אפור אדום

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - מסקינגטייפ אדום שחור

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 8

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 7

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 6

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 5

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 3

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - כפולה 2

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - כפולה 1

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 4

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 5א

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - אדום 1

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - אדום 2

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - אדום תחבושת זהב

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, אגד מדבק, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - אדום מעורב

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - אדום מעורב פרט

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - 1

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן

מתוך "המחברת האדומה" - סוף

טכניקה מעורבת (מסקינגטייפ, עטים וטיפקס) על נייר מחברת יומן